Sisteme de Management

1. ISO 9001 : Managementul Calităţii


Reprezintă managementul proceselor organizaţiei pentru a asigura produse şi servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor săi şi de a orienta compania către ţelurile propuse, concomitent cu îmbunataţirea continuă a performanţelor.

Cui i se adresează?

Companiilor din orice domeniu de activitate care doresc să-şi îmbunatăţească performanţă şi competitivitatea pe plan national şi internaţional.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- câştigarea încrederii clienţilor;

- îmbunătăţirea continuă a performanţelor generale;

- economie de timp şi bani;

- participarea la licitaţiile unde este obligatorie implementarea acestui sistem.


2.ISO 14001 : Managementul Mediului


Reprezintă cerinţele referitoare la elaborarea, implementarea, menţinerea şi evaluarea unui sistem de management de mediu. De asemenea solicită unei organizaţii să declare ceea ce face în privinţa controlării şi reducerii impactului companiei asupra mediului înconjurător.

Cui i se adresează?

Companiilor care prin natura activităţii lor au un impact mediu şi mare asupra mediului înconjurător.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- câştigarea încrederii publicului, agenţiilor guvernamentale, băncilor, asiguratorilor şi a clienţilor prin implementarea unui sistem de management al mediului;

- îmbunătăţirea performanţelor mediului prin intermediul organizaţiei ;

- economie de costuri evitând riscurile încălcării normelor de mediu;

- participarea la licitaţiile unde este obligatorie implementarea acestui sistem.


3.OHSAS 18001 : Managementul Sănătăţii şi Securităţii Muncii


Acest standard prezintă cerinţele şi modul de lucru al unei organizaţii, astfel încât compania să-şi controleze riscurile legate de sănătate şi securitatea muncii. Acest standard are cerinţe explicite pentru a gestiona cât mai eficient riscurile profesionale şi crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaţilor.

Cui i se adresează?

Companiilor care doresc să-şi controleze riscurile legate de sănătatea şi securitatea muncii.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- reducerea numărului de accidente;

- riscuri reduse în ceea ce priveşte sănătatea şi implicit reducerea costurilor;

- costuri de asigurare reduse;

- participarea la licitaţiile unde este obligatorie implementarea acestui sistem.


4.ISO 22000/HACCP : Managementul Siguranţei Alimentare


Acest standard prin cerinţele sale clare dovedeşte clienţilor organizaţiei dumneavoastră că aveţi implementate tehnicile şi procedurile necesare pentru a asigura siguranţa alimentelor şi siguranţa alimentară.

Cui i se adresează?

Companiilor care au ca obiect de activitate producerea, prepararea, transportul depozitarea şi vânzarea produselor alimentare şi de asemenea organizaţiilor care produc ambalaje, împachetează şi pregătesc produsele alimentare pentru desfacere.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- protecţia sănătăţii consumatorului, implicit clienţi mulţumiţi;

- siguranţa produselor alimentare şi riscuri scăzute la garantarea produsului ;

- procese sigure şi eficiente evitând riscuri referitoare la igienă, riscuri care pot periclita sănătatea consumatorului;

- participarea la licitaţiile unde este obligatorie implementarea acestui sistem.


5.ISO 27001: Managementul Securităţii Informaţiei :


Reprezinta instrumentul care oferă unei organizaţii mijloacele şi metodele de diminuare a riscurilor la adresa informaţiilor sale. Cerinţele acestui standard oferă garanţia unui sistem de securitate adecvat documentat, implementat şi menţinut la toate nivelele, având în vedere urmatoarele: securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea operaţională, manipularea, procesarea şi transmiterea informaţiilor (pe orice suport sau mijloc), planificarea, modificarea, reutilizarea şi scoaterea din funcţiune a sistemelor informaţionale, protecţia antivirus, anti-interceptare, anti-intruziune etc.

Cui i se adresează?

Companiilor care stochează, manipulează şi transmit informaţii şi în special acelor organizaţii care au ca obiect de activitate stocarea, procesarea, transmiterea şi arhivarea informaţiilor.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- clasificarea şi controlul informaţiilor;

- garanţia faţă de clienţi, furnizori şi autorităţi că asiguraţi securitatea informaţiilor;

- controlul accesului la informaţii, securitatea personalului şi de asemenea dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor informaţionale;

- participarea la licitaţiile unde este obligatorie implementarea acestui sistem.


6.ISO 13485 : Dispozitive Medicale


Specifică cerințele pentru un sistem de management al calității acolo unde o organizație are nevoie să demonstreze capacitatea sa de a furniza dispozitive medicale și serviciile aferente care în mod constant satisfac cerințele clientului și cerințele de reglementare aplicabile la dispozitivele medicale şi serviciile aferente. Este standardul cel mai acceptat internațional pentru producătorii de aparatură medicală.

Cui i se adresează?

- firmelor private care în mod curent fabrică dispozitive medicale pentru laboratoarele medicale;

- companiilor care produc componente medicale;

- companiilor care proiectează, fabrică și asamblează instrumente medicale pentru laboratoarele medicale.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- satisfacerea cerințelor clienților, partenerilor de afaceri și a cerințelor legale;

- conferirea dovezii pentru autorități că sunt respectate legile și reglementările în vigoare;

- minimalizarea și ținerea sub control a riscurilor;

- economisire de timp și costuri.


7.Managementul Vânzărilor :


Reprezintă un sistem de management al vânzărilor asumat de organizaţie în vederea creşterii şi eficientizării vânzărilor companiei şi implicit a profitabilităţii ei. Se acordă o atenţie deosebită rolului agentului de vânzări şi diferitelor tipuri de vânzare, precum şi importanţa relaţiilor existente între cumpărător şi vânzător. De asemenea se au în vedere şi aspectele legate de organizarea activităţii de vânzare, inclusiv baza de informaţii pentru operaţiile de vânzare şi tipurile de structuri de organizare, managementul teritoriului, distribuţia în spaţiu şi stabilirea unor ţinte realiste. Sunt analizate şi structurate probleme concrete de management, cum ar fi recrutarea şi selecţia, instruirea, conducerea, remunerarea, motivarea şi evaluarea.

Cui i se adresează?

Companiilor din orice domeniu de activitate care doresc să-şi îmbunatăţească performanţa şi competitivitatea, de asemenea tuturor persoanelor implicate în vânzări: directori comeciali, directori de zonă, agenţi comerciali etc.

CERE OFERTĂ
Beneficii:

- câştigarea increderii clienţilor;

- optimizarea procesului de vânzare;

- optimizarea activităţii comerciale;

- optimizarea în managementul personalului de vânzări.

Vrei să afli mai multe?
Ia legătura cu cineva din cadrul firmei noastre.


Contactează-ne acum