Cursuri ISO


Cursurile ISO le organizăm pentru urmatoarele sisteme de management: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000/HACCP, ISO 27001, ISO 13485. De asemenea mai organizăm cursuri de auditor calitate pentru sistemul de management ISO 9001. Toate cursurile au ca obiectiv principal însușirea temeinică a sistemului de management respectiv, cât și a tehnicilor de audit intern. Pe toata desfașurarea cursului pe lângă aspectele teoretice se insistă foarte mult pe latura practică. Lectorii noștri vin cu aspecte reale întalnite pe parcursul activitații lor, astfel încât, la finalizarea cursului fiecare participant să fie capabil să efectueze un audit intern la firma la care este angajat în conformitate cu standardul învăţat.

Cui i se adresează:

- angajaților unei firme care vor sa dobândească o noua calificare;

- celor care deja sunt auditori interni și vor să-și consolideze cunoștințele în domeniu, știind faptul că sunt aduse periodic actualizări importante la fiecare standard în parte.

Beneficii:

- dobândiți o noua calificare, noi competențe, ceea ce duce la o întarire a poziției personale în organizația din care faceți parte;

- dobândiți cunoștințe solide și temeinice într-un domeniu în permanentă schimbare și de viitor;

- firma va beneficia de un auditor intern propriu, care va fi de un real folos atât la proiectarea și implementarea unui sistem de management alături de consultantul ales, cât și la pregătirea documentelor necesare în vederea certificării și a supravegherilor anuale.


Teme abordate la curs:

- scopul și obiectivele auditului intern;

- tipuri de audit intern;

- principiile auditului intern;

- roluri și responsabilități;

- inițierea auditului intern;

- analiza documentelor;


Vezi la ,,Contact’’ informații despre curs-program, durată, cost etc.

ÎNSCRIE-TE ACUM!


- pregătirea auditului intern;

- activități de audit la fața locului;

- probleme ce apar pe parcursul auditului;

- raportul de audit intern;

- finalitatea auditului intern.

Vrei să afli mai multe?
Ia legătura cu cineva din cadrul firmei noastre.


Contactează-ne acum